anthembanner.jpg (43894 bytes)

rp-line.gif (988 bytes)

 

philflag.gif (32913 bytes)

 

"Lupang Hinirang"
by Julian Felipe on June 12, 1898

(Filipino Version)

Bayang magiliw, perlas ng silanganan.
Alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay.
Lupang hinirang, duyan ka ng magiting
Sa manlulupig, di ka pasisiil.

Sa dagat at bundok, sa simoy at
sa langit mong bughaw,
may dilag ang tula at awit
sa paglayang minamahal.

Ang kislap ng watawat mo'y
tagumpay na nagniningning.
Ang bituin at araw niya
kailan pa may di magdidilim.

Lupa ng araw, ng lualhati't pagsinta,
buhay ay langit sa piling mo.
Aming ligaya na pag may mang-aapi,
ang mamatay ng dahil sa iyo.

wave.gif (2512 bytes)

 

alert.gif (1971 bytes)   English Version alert.gif (1971 bytes)   Spanish Version

 

email.gif (20923 bytes)       Send comments and suggestions to the webmaster chard77@xoommail.com.

arrowup.gif (2039 bytes)  Top